დაბრუნება და გაცვლა

მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს ნივთის დაბრუნება თუ:

მიღებული ნივთი არ ემთხვევა საიტზე გამოსახულ ნივთს

მიღებული ნივთის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ აღწერას

ნივთი დაზიანდება შეკვეთიდან ჩაბარებამდე

ნივთს აღმოაჩნდება ქახნული წუნი

შეცდომით მოგივიდათ სხვა პროდუქტი